KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Životní prostředí

Životní prostředí

AKTUALITY

10. výzva OPŽP je zaměřena na podporu omezování rizika povodní, využívání alternativních zdrojů energie a úspory energie

03/06/09

Operační  program Životní prostředí – jednička v rychlosti distribuce příjemcům peněž

03/06/09

www.opzp.cz

Zařazeno v Životní prostředí

Informace členům KIS-ÚK č. 22/2009

02/06/09

Aktuální nabídka podpory environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní povinnosti odběratelů podzemní vody dle zákona č. 254/2001 Sb., (vodní zákon)

29/05/09

Zdroj: Česká inspekce životního prostředí

Informace členům KIS-ÚK č. 14/2009

20/04/09

Program "Zelená úsporám"

Rozsah veřejně dostupných informací o znečištění se od roku 2009 dále rozšíří

02/04/08

Zdroj: Ministerstvo pro životní prostředí

Vliv klimatických změn na půdu

02/04/08

Zdroj: ÚZPI

Podpora pro ekologičtější vytápění

27/03/08

Zdroj: sfzp.cz

Operační program Životní prostředí zahajuje

10/07/07

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo plán na alokaci povolenek

12/06/07

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí