KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Životní prostředí

Životní prostředí

AKTUALITY

Integrovaný registr znečišťování už pět let informuje lidi o jejich prostředí

13/10/09

30.9.2009 byly na stránkách integrovaného registru znečišťování zveřejněny údaje o znečišťování životního prostředí v ČR za rok 2008. Jedná se již o pátý ohlašovací rok, za který budou data veřejnosti zpřístupněna. Poprvé měla veřejnost možnost se s informacemi o množství vybraných znečišťujících látek vypuštěných z průmyslových a zemědělských provozoven seznámit 30. září 2005.

Velký zájem o energetické úspory

21/08/09

Zdroj: SFŽP

Digitální povodňové plány

11/08/09

Zdroj: MŽP

OPŽP – projekty v oblasti energetiky a odpadů

11/08/09

 Státní fond životního prostředí ČR bude od pondělí 3. srpna do konce září přijímat již jedenáctou vlnu žádostí o podporu projektů, které zlepší životní prostředí. Dotace z Operačního programu Životní prostředí jsou v této výzvě určeny pro projekty v oblasti udržitelného využívání zdrojů energie, zkvalitnění nakládaní s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

Zařazeno v Životní prostředí

Digitální povodňové plány

30/07/09

Obce mohou získat dotaci na tvorbu digitálních povodňových plánů

Základní povinnosti odběratelů podzemní vody

08/07/09

dle zákona č. 254/2001 Sb., (vodní zákon)

Pozvánka – "Seminář věnovaný strategii udržitelného rozvoje" dne 30.6.2009 v Ústí nad Labem

19/06/09

Zdroj: www.mzp.cz/sur

10. výzva OPŽP je zaměřena na podporu omezování rizika povodní, využívání alternativních zdrojů energie a úspory energie

03/06/09

Operační  program Životní prostředí – jednička v rychlosti distribuce příjemcům peněž

03/06/09

www.opzp.cz

Zařazeno v Životní prostředí

Informace členům KIS-ÚK č. 22/2009

02/06/09

Aktuální nabídka podpory environmentálního vzdělávání a osvěty