KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odborné materiály

Odborné materiály

AKTUALITY

LPIS – Předtisková aplikace pro opatření Agrolesnictví a Zalesňování (uživatelská příručka)

24/11/23

Zdroj: SZIF

Spuštění Portálu farmáře pro 2. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023 – 2027

21/11/23

Zdroj: SZIF

Navrhované změny dotačních podmínek ve vybraných opatřeních II. pilíře v rámci Strategického plánu SZP

31/10/23

Prezentace MZe

Monitoring zemědělské aktivity (AMS)

30/10/23

Prezentace SZIF

Kontrola podmíněnosti 2023

30/10/23

Prezentace SZIF

Požadavky na skladování, používání a evidenci hnojiv. Příprava 6. aplikačního programu nitrátové směrnice

27/10/23

Prezentace Ing. Jaroslavy Šamsové

Bilance organických látek pro ekoplatbu

27/10/23

Prezentace Ing. Jaroslavy Šamsové

Záznam webináře k 1. kolu příjmu žádostí Strategického plánu SZP na období 2023–2027 a 16. kolu příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 konaného dne 28. 6. 2023

18/07/23

Model organického hnojení pro Ekoplatbu 2023

29/03/23

Prezentace Ing. Jaroslavy Šamsové

Pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům

29/03/23

Prezentace Ing. Jaroslavy Šamsové