KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Životní prostředí

Životní prostředí

AKTUALITY

Informace členům KIS-ÚK č. 22/2009

02/06/09

Aktuální nabídka podpory environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní povinnosti odběratelů podzemní vody dle zákona č. 254/2001 Sb., (vodní zákon)

29/05/09

Zdroj: Česká inspekce životního prostředí

Informace členům KIS-ÚK č. 14/2009

20/04/09

Program "Zelená úsporám"

Rozsah veřejně dostupných informací o znečištění se od roku 2009 dále rozšíří

02/04/08

Zdroj: Ministerstvo pro životní prostředí

Vliv klimatických změn na půdu

02/04/08

Zdroj: ÚZPI

Podpora pro ekologičtější vytápění

27/03/08

Zdroj: sfzp.cz

Operační program Životní prostředí zahajuje

10/07/07

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo plán na alokaci povolenek

12/06/07

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Údaje do integrovaného registru znečišťování je nutné nahlásit do poloviny února

09/01/07

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Trvalé travní porosty v ochranných pásmech vodních zdrojů

05/01/07

Zdroj: www.agronavigator.cz