KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Životní prostředí

Životní prostředí

AKTUALITY

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

03/02/10

Příručka pro ohlašování.

Vláda schválila dokumentaci programu na odstraňování škod na státním vodohospodářském majetku

03/02/10

Program – Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku, řeší už od roku 2000 škody na státním vodohospodářském majetku. Vzhledem k tomu, že po posledních povodních bylo nutné program navýšit o zhruba jednu miliardu, bylo nutné celou dokumentaci nechat schválit vládu.

Výběrové dotační řízení pro rok 2010

20/10/09

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek vstoupil v platnost

20/10/09

Zdroj: MŽP

Integrovaný registr znečišťování už pět let informuje lidi o jejich prostředí

13/10/09

30.9.2009 byly na stránkách integrovaného registru znečišťování zveřejněny údaje o znečišťování životního prostředí v ČR za rok 2008. Jedná se již o pátý ohlašovací rok, za který budou data veřejnosti zpřístupněna. Poprvé měla veřejnost možnost se s informacemi o množství vybraných znečišťujících látek vypuštěných z průmyslových a zemědělských provozoven seznámit 30. září 2005.

Velký zájem o energetické úspory

21/08/09

Zdroj: SFŽP

Digitální povodňové plány

11/08/09

Zdroj: MŽP

OPŽP – projekty v oblasti energetiky a odpadů

11/08/09

 Státní fond životního prostředí ČR bude od pondělí 3. srpna do konce září přijímat již jedenáctou vlnu žádostí o podporu projektů, které zlepší životní prostředí. Dotace z Operačního programu Životní prostředí jsou v této výzvě určeny pro projekty v oblasti udržitelného využívání zdrojů energie, zkvalitnění nakládaní s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

Zařazeno v Životní prostředí

Digitální povodňové plány

30/07/09

Obce mohou získat dotaci na tvorbu digitálních povodňových plánů

Základní povinnosti odběratelů podzemní vody

08/07/09

dle zákona č. 254/2001 Sb., (vodní zákon)