KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Poradenství

Poradenský systém v ČR

AKTUALITY

Úpravy předpisů o hnojivech, krmivech a ochraně vod (nitrátová směrnice), hospodaření se živinami

08/06/20

Zdroj: Prezentace Jana Klíra

ZMĚNY 2020 – Přímé platby a podmíněnost

30/04/20

Prezentace MZe ČR

Videonávody k podání Jednotné žádosti 2020

15/04/20

Videonávody jsou zpracované podle jednotlivých témat a jsou dosti návodné. Odkazy na ně naleznete zde:

Prodloužení termínů pro podání žádostí o platbu z Programu rozvoje venkova 2014-2020

25/03/20

Zdroj: SZIF

Metodická příručka Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015

02/03/15

Pro letošní rok je připraveno textové znění příručky určené zejména pro zemědělce, kteří jsou žadateli o přímé platby, některé podpory Programu rozvoje venkova a podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic v rámci Společné organizace trhu s vínem.

Informace pro žadatele z PRV – AEO

25/07/14

Zdroj: MZe ČR

Novelizace Nitrátové směrnice 2014

03/07/14

Zdroj: MZe ČR

Příručka ochrany proti vodní erozi 2014

14/03/14

Zdroj: SRS ČR

Kontroly podmíněnosti 2014: Požadavky evidence zvířat

13/02/14

Zdroj: MZe ČR

Informace – Aktualizace simulátoru kontrol podmíněnosti na Portálu farmáře

10/09/13

Zdroj: MZe ČR