KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Logo Ústecký kraj    

 

Ústecký kraj a Statutární město Most podpořili v roce 2022 soutěž o značku Potravina z kraje Přemysla Oráče

 

 

AGROFERT, a.s. podpořil slavnostní vyhodnocení soutěže
o značku Potravina z kraje Přemysla Oráče a propagaci regionálních potravin na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích ve dnech 9.9. – 14.9.2022

 


 

AKTUALITY

Pozvánka na ochutnávku regionálních výrobků na Olimě v Olomouci

22/09/22

Okresní agrární komora Most Vás srdečně zve k ochutnávce regionálních výrobků Ústeckého kraje na výstavě Olima v Olomouci do pavilonu A ve dnech 29.9. až 1.10.2022.  Přijďte ochutnat regionální výrobky Ústeckého kraje a tím podpořit regionální výrobce.

Listnáčů se sází stále více. Jejich podíl při osazování nových lesů roste

21/09/22

Tisková zpráva – Výsadba listnatých stromů v Česku roste. Loni bylo obnoveno téměř 50 tisíc hektarů, což je nejvyšší hodnota v novodobé historii České republiky. Druhová skladba tuzemských lesů se neustále mění a trvale narůstá podíl lesů smíšených a s převahou listnatých stromů. Podíl listnáčů v lesích se mezi lety 2000 a 2021 zvýšil z 22,3 na 28,7 procent. Uvádí to Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2021, kterou dnes projedná vláda.

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

20/09/22

Zdroj: www.gsospodborany.cz

Ministři zemědělství v Praze: EU musí posílit potravinové zabezpečení, zlepšit udržitelnost zemědělství a podpořit využití moderních technik

16/09/22

Tisková zpráva – Potravinové zabezpečení a role evropského zemědělství a potravinářství v udržitelné globální produkci potravin byly hlavními tématy dnešního neformálního zasedání ministrů zemědělství Evropské unie v Praze. Ministři se shodli, že EU musí nyní postupovat koordinovaně a co nejvíce podpořit udržitelné zvýšení zemědělské produkce a urychlit využití moderních technik v zemědělství. Zasedání předsedal ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) a zúčastnili se také komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski, zástupci nevládních organizací, Evropského parlamentu, akademici a ministři zemědělství Ukrajiny, Gruzie a Moldavska.

Demonstrativní jízda zemědělců dne 15.9.2022

15/09/22

Zdroj: KAK ÚK

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Společnost PGRLF, a.s., otvírá druhá kola programů Provoz 2022 a Potravináři

07/09/22

Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., spustí další kola příjmu žádostí do programů Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru a Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru. Tato kola budou otevřena u titulu Potravináři ve středu 14. září 2022 v 9.00 hod. a v případě programu Provoz 2022 ve čtvrtek 15. září 2022 v 9.00 hod.

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Ostatní, PGRLF

Pozvánka na ochutnávku regionálních výrobků na Slavnosti cibule v Račeticích

06/09/22

17. 9. 2022 bude mít Okresní agrární komora Most farmářský stánek na Slavnosti cibule v Račeticích. Přijďte ochutnat regionální výrobky Ústeckého kraje a tím podpořit regionální výrobce.

Všichni jste srdečně zváni!

Pozvánka na ochutnávku regionálních výrobků na Zahradě Čech v Litoměřicích

05/09/22

V pátek 9. 9. začíná výstava Zahrada Čech v Litoměřicích. V pavilonu A, ve stánku Okresní agrární komory Most, budete mít možnost ochutnat regionální výrobky Ústeckého kraje, po celou dobu výstavy tj.: od 9. 9. do 14. 9. 2022.

Také Vás srdečně zveme na Slavnostní předání ocenění potravinářských soutěží Regionální potravina Ústeckého kraje a Potravina z kraje Přemysla Oráče, které proběhne dne 9.9.2022 od 13,00 hod. v rámci výstavy na hlavním pódiu.

Všichni jste srdečně zváni!

Informace k podmínkám pro omezení plochy plodiny a doplnění k nové SZP, osevům, DZES a střídání plodin

01/09/22

Podmínka max. 10 ha pro DPB v kategorii SEO bude platit od roku 2023. Obecně MZe počítá s tím, že všechny nové podmínky (např. rotace plodin, zřizování ochranných pásů podél vod apod.) budou platné až pro jařiny 2023.
Ozimy 2022 budou hodnoceny podle aktuálních pravidel, není možné aplikovat nové povinnosti na porosty založené letos, tedy před platností příslušného nařízení vlády.
Pro upřesnění ještě MZe doplňuje, že v roce 2023 se bude jednat o DPB s erozí vymezenou podle stávajícího přístupu (tzn. ty DPB, které jsou v LPIS „červené“ dnes).
V roce 2024, kdy vstoupí v platnost nový postup vymezení eroze, se počet povinných DPB ještě rozšíří. I pro tyto změny však bude platit princip, že je možné je vztáhnout pouze na porosty založené až po termínu platnosti příslušné legislativy.

Informační brožury k obsahu Strategického plánu SZP

30/08/22

Tematické brožury, které obsahují popis podmínek jednotlivých intervencí dle aktuálního znění Strategického plánu SZP před jeho předložením Vládě a Evropské komisi. Konkrétní podmínky podpor budou obsaženy v příslušných nařízeních vlády a Pravidlech pro žadatele.

Zařazeno v Aktuality, SZP, Zemědělství