KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek vstoupil v platnost

20/10/09

Zdroj: MŽP

<!–

Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek vstoupil v platnost

MOZNA BY TO CHTELO UDELAT PHPKEM popup.php?image=images/articles/large/&action=image

–>

Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR protokol) vstoupil v platnost 8. října 2009, tedy 90 dní poté, co byl ratifikován 16 státy (10. července 2009 uložila šestnáctou ratifikační listinu Francie).

Proces vstupu Protokolu v účinnost trval 6 let od jeho podepsání 36 státy v roce 2003 v Kyjevě (v rámci páté ministerské konference „Životní prostředí pro Evropu“).

Protokol je klíčovým dokumentem v oblasti stanovení struktury a rozsahu registrů znečišťování. Zároveň garantuje veřejnosti, že smluvní strany musí zajistí bezplatný a snadný přístup k informacím o znečišťování.

Česká republika úspěšně dokončila ratifikační proces 12. srpna 2009. Protokol bude pro ČR platný od 10. listopadu 2009. V ČR jsou požadavky Protokolu naplňovány prostřednictvím integrovaného registru znečišťování, který poskytuje veřejnosti informace od roku 2005.

Více informací naleznete na stránkách www.irz.cz.

http://www.mzp.cz/cz/news_tz091012prtr

Zdroj: Ministerstvo životního prosředí