KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rozvoj venkova a životní prostředí

Rozvoj venkova a životní prostředí

AKTUALITY

Na pořízení kompostérů schválilo ministerstvo téměř 300 milionů

17/05/17

Zdroj: MŽP ČR

MŽP nabízí nově zvýhodněné půjčky i na dotované projekty OPŽP v oblasti odpadového hospodářství

06/09/16

Zdroj: MŽP

KOTLÍKOVÁ DOTACE

19/01/16

Zdroj: Ústecký kraj

100 milionů na environmentální vzdělávání z OPŽP 2007-2013: Příjem žádostí začne 23. února

20/02/15

Zdroj: MŽP

Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině

03/12/14

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 56/2014

MŽP dá 20 milionů na vzdělávací projekty zaměřené na životní prostředí

28/11/14

Zdroj: www.mzp.cz

Informace pro žadatele z PRV – AEO

25/07/14

Zdroj: MZe ČR

Podmínky k poskytnutí dotací v roce 2014 určených pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí, včelařství, obnovy krajiny a biodiverzity a dále pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty

09/01/14

Zdroj: Ústecký kraj

Ministři podepsali memorandum o 300 milionech eur pro venkov

25/11/13

Zdroj: MZe ČR

„Změny a novinky ve znění nitrátové směrnice"

08/11/13

Zdroj: Ing. Jaroslava Šamsová, tel.: 604 205 690, e-mail: samsova@volny.cz