KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pozvánka – "Seminář věnovaný strategii udržitelného rozvoje" dne 30.6.2009 v Ústí nad Labem

19/06/09

Zdroj: www.mzp.cz/sur

Strategie udržitelného rozvoje by se výhledově měla stát základním
rámcem pro strategické i územní plánování v České republice. Vzniká za
spolupráce představitelů několika ministerstev a řady organizací. Na
tomto semináři je možnost seznámit se s její strukturou i obsahem a
připomínkovat probíhající aktualizaci jejího změní.

Seminář Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje proběhne:

30. června 2009 od 15:00 do 17:00

Interhotel Bohemia
Mírové náměstí 6/2442
Ústí nad Labem

Během semináře vystoupí pracovníci MŽP Oddělení strategií a zástupce
Integra Consulting, firmy, které odpovídá za probíhající aktualizaci SUR.

Program:
– základní seznámení s Strategií udržitelného rozvoje (SUR)
– probíhající aktualizace SUR
– postavení SUR v systému strategického plánování ČR
– diskuze

Pro zajištění dostatečné kapacity prosím zašlete na mail sur@cpkp.cz
stručnou přihlášku.

S pozdravem

Ondřej Marek
CpKP střední Čechy


Publicita pro Strategii udržitelného rozvoje.

více informací naleznete na www.mzp.cz/sur

Ondřej Marek
projektový manager

CpKP střední Čechy
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

Tel./fax: +420 / 251 560 776

Tento projekt je realizován za finanční pomoci Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí.

Za obsah tohoto mailu je výhradně odpovědné CpKP střední Čechy a nelze
jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.