KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

O nás

Krajské informační středisko
pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje


Zkratka

KIS ÚK

Zřizovatel

Okresní agrární komora Most

Financování

Projekt je realizován za finanční podpory MZe ČR

Cíle

 • pravidelné adresné a bezplatné předávání aktuálních informací z oblasti zemědělství, potravinářství a rozvoje venkova
 • podpora realizace a využívání poradenského systému MZe (kontakty na registr poradců MZe)
 • podpora realizace a využívání informačního systému Agrární komory ČR
 • spolupráce s místními akčními skupinami

Druhy informací

 • aktuální:
  • Evropské zpravodajství (týdenní novinky z institucí EU)
  • nová legislativa (EU, ČR, aktuální dotační termíny)
  • dotační politika (EU, ČR)
 • všeobecné:
  • agroenvironmentální (principy ochrany životního prostředí v praxi)
  • minimální standardy hospodaření (zásady správné zemědělské praxe)
  • Evropská zelená dohoda
  • strategie bezpečnosti potravin

Uživatelé informací

 • zemědělské subjekty všech forem podnikání (fyzické, právnické osoby)
 • profesní sdružení podnikatelů v zemědělství a zpracovatelském průmyslu působící v Ústeckém kraji
 • regionální iniciativy rozvoje venkova
 • veřejná správa 
 • soukromé osoby
 • politici

Způsoby informování

 • webové stránky, e-mail, sms zprávy
 • informační semináře
 • regionální média
 • celostátní média dle potřeby
 • písemně, telefonicky, individuální konzultace

Úkoly KIS ÚK

 • převod centrálních informací pro regionální potřeby
 • zprostředkování kontaktů na zemědělské poradce z registru MZe
 • zpětná informační vazba od podnikatelských subjektů směrem k MZe, KÚ ÚK, ÚZPI
 • pravidelná komunikace s uživateli informací

Kde nás najdete

Okresní agrární komora Most (KIS ÚK)
Dělnická 33
434 01 Most – Velebudice
e-mail: komoramost@komoramost.cz
web: www.kisuk.cz
tel. kancelář: 724 261 978

Nabídka na závěr

Pokud máte zájem o pravidelné, bezplatné a vysoce aktuální informace ze shora uvedených oblastí, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme. K zasílání aktuálních informací je potřeba udělit Souhlas se zpracováním osobních údajů viz Souhlas se zpracováním OÚ.