KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rozvoj venkova

Rozvoj venkova

AKTUALITY

Cyklus Trvalé bydliště – Venkov. Konference Voda v krajině 21. století

06/09/19

INFORMACE č. 8/2019

Program rozvoje venkova 2014-2020 základní změny v Pravidlech pro 8. kolo, nejčastější chyby žadatelů

21/08/19

Zdroj: MZe ČR

8. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

02/08/19

Zdroj: MZe ČR

Informace k příjmu Žádostí o platbu pro 7. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020

02/07/19

Zdroj: SZIF

Zprávy z Ministerstva zemědělství – březen 2019

28/03/19

Zdroj: MZe ČR

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2019

16/01/19

Zdroj: MZe ČR

Ministerstvo zemědělství podpoří v příštím roce údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků v krajině

06/12/18

Zdroj: MZe ČR

SZIF informuje, že Investice do zemědělských podniků v rámci 7. kola PRV mají nově i kategorii Náhradník

28/11/18

Zdroj: SZIF

O příspěvek na rybníky měly obce enormní zájem. Ministerstvo zemědělství pro ně chce zajistit další peníze

01/11/18

Zdroj: MZe ČR

Zprávy z Ministerstva zemědělství – říjen 2018

24/10/18

Zdroj: MZe ČR