KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Velký zájem o energetické úspory

21/08/09

Zdroj: SFŽP

Velký zájem o energetické úspory – realizují se projekty za 5,5 miliardy  Operační program Životní prostředí umožňuje obcím a dalším veřejným institucím výrazně snížit náklady na vytápění budov. Pro projekty na zateplení a instalaci alternativních zdrojů energie – nejčastěji jde o tepelná čerpadla a solární systémy pro ohřev vody – nabízí podporu  až ve výši 90 % uznatelných nákladů.

Do začátku srpna bylo v rámci prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie schváleno k realizaci celkem 577 projektů. Celkové náklady těchto projektů dosáhnou výše 8,4 mld. korun, podpora z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí činí 5,5 mld. korun.

Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry je zároveň nejrychleji čerpanou částí OPŽP – na začátku srpna bylo schváleno téměř 50 % celkové alokace pro tuto oblast, 205 projektů s celkovou výší podpory přes 1 miliardu korun bylo úspěšně ukončeno. Drtivá většina podpory jde na zateplení mateřských školek a základních škol a instalaci obnovitelných zdrojů energie v těchto zařízeních.

V XI. výzvě OPŽP je pro projekty připraveno dalších 5 miliard korun. Žadatelé se výsledek schvalování dozvědí v lednu 2010. „V XI. výzvě jsme obdrželi žádosti požadující podporu na úspory energie v objemu  7,5 mld. korun – tedy 150 % alokované částky, příjem žádostí jsme v souladu s vyhlášenými pravidly výzvy zastavili. Dospějeme tak k menšímu počtu odmítnutých žádostí z důvodu vyčerpání alokace a větší jistotě žadatelů," vysvětlil opatření Petr Štěpánek, ředitel SFŽP ČR.

Až do poloviny prosince přijímá SFŽP ČR  žádosti o podporu tzv. velkých projektů v oblasti zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a udržitelné využívání zdrojů energie.