KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rozsah veřejně dostupných informací o znečištění se od roku 2009 dále rozšíří

02/04/08

Zdroj: Ministerstvo pro životní prostředí

Vláda na svém dnešním jednání schválila na návrh ministra životního prostředí Martina Bursíka nové nařízení, které stanovuje seznam znečišťujících látek (které nejsou přímo uvedené v závazné evropské legislativě), jež se musí hlásit do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) a prahových hodnot, od kterých je tyto látky do IRZ nutné hlásit.

Občanům se dnes schváleným nařízením vlády rozšiřuje spektrum informací, k nimž se jednoduše dostanou na volně přístupných webových stránkách www.irz.cz. Nařízení se týká látek, hlášených od roku 2009.

Vládní nařízení rozsah údajů, které budou dostupné veřejnosti, nijak neredukuje. V IRZ budou i nadále sledovány látky jako styren a formaldehyd v únicích do ovzduší, tak i znečišťující látky v odpadech a to v širší míře než doposud. Seznam látek, které se budou sledovat v odpadech byl rozšířen o dalších 16 (jedná se zejména o herbicidy, insekticidy a fungicidy používané v zemědělství, dále o látky používané v chemickém průmyslu k výrobě pesticidů, nátěrových hmot, barviv, detergentů apod). „Dostupnost informací o životním prostředí je základní podmínkou toho, aby je lidé mohli účinně chránit. IRZ se ukázal jako výborný nástroj, který k tomu vede. Lidé mají přehled o tom, kdo a jak jejich prostředí znečišťuje, což vytváří účinný tlak na znečišťovatele, který vede ke změnám technologií a ke snižování znečištění,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík.

Celkový počet látek, které budou v IRZ sledovány, tak stoupne na celkově 93. O všech látkách jsou již v současnosti podrobné údaje (vlastnosti, zdroje emisí, vliv na lidské zdraví a životní prostředí) na internetových stránkách www.irz.cz.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP