KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Aktuality

Zpravodajství z domova i ciziny

AKTUALITY

Setkání „Spoluprací pro rozvoj venkova“

14/10/05

Setkání určeno mikroregionům a subjektům působícím na venkově – diskuse o metodě LEADER.

Zařazeno v Aktuality

Vyjádření ministra zemědělství Petra Zgarby ke steskům vinařů

14/10/05

Článek APIC

Zařazeno v Aktuality

Nejen levné dovozy likvidují vinaře

14/10/05

Článek APIC

Zařazeno v Aktuality

Program Leader pomáhá i zemědělcům

14/10/05

Článek APIC

Zařazeno v Aktuality

Myslíme na stáří a různá rizika

14/10/05

Článek APIC

Zařazeno v Aktuality

USA a EU nabídly snížení subvencí

14/10/05

Čláenk APIC

Zařazeno v Aktuality

Informace č. 15/2005

14/10/05

Premiér Paroubek šel u přímých plateb na kompromis

Zařazeno v Aktuality

Informace č. 16/2005

14/10/05

Informace z jednání vedení AK Čr se státním tajemníkem MZe

Zařazeno v Aktuality

Informace č. 14/2005

14/10/05

Povinnost vedení evidence zemědělského prvovýrobce při fyzické kontrole na místě prováděné kontr. odd. SZIF

Zařazeno v Aktuality

Pozvánka na seminář „Ochrana rostlinných a živočišných zdrojů v ČR“

13/10/05

Seminář pořádaný Českým spolkem pro péči o životní prostředí a Ministerstvem životního prostředí

Zařazeno v Aktuality