KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Přerozdělení financí v osách

21/04/06

Zdroj: Agroenvi.cz

Ministerstvo zemědělství posílilo finanční podíl pro osu III Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), a to ze 13,6 na 16,93 %.


Prostředky na osu II, která naváže na současný Horizontální plán rozvoje venkova, naopak snížila,  55,2 % místo původně navrhovaných 57 %. Osa I zaměřená na investice do zemědělství má dostat 22,39 % prostředků, což je oproti předchozímu návrhu nepatrné zvýšení, o 0,39 procenta.


 


Na program Leader MZe dává 5,48 %. Návrh s tímto rozdělením peněz mezi jednotlivé osy schválila operativní porada ministra. Materiál byl předán do vnějšího připomínkového řízení, do konce dubna by ho měla projednat vláda.


 


Přerozdělení ministr zemědělství Jan Mládek komentuje: „Je otázka, kterým směrem české zemědělství půjde. Existují tři legitimace pro podpory – levné a bezpečné potraviny, krajinotvorba a energetické plodiny. Čím více intenzity, tím bude menší legitimace na dotace.“

Zařazeno v Aktuality