KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Oznámení – Zákaznické centrum areálu společnosti CHEMOPETROL, a.s.Litvínov

20/04/06

Od 1.4.2006 se úsek služeb CHEMOPETROL, a.s. mění na závod Služby.

Do závodu Služby je začleněn odbor správy areálu, ve kterém vznikla nová sekce prodeje, zahrnující činnosti ZCA.


Personální obsazení:


Ředitel závodu Služby – Ing. Jiří Nečas


Vedoucí odboru správy areálu – Ing. Jiří Benda


Vedoucí sekce prodeje – Ing. Petr Klimeš


Touto organizační změnou se dosavadní ačinnosti ZCA rozšiřují o činnosti spojené s tvorbou smluv o nájmu a službách a jejich dodatků.


Aktuální kontakty ZCA:


e-mail: najmy.sluzby@chemopetrol.cz


fax: 476 162 162

Zařazeno v Aktuality