KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Desáté kolo příjmu žádostí o podporu z OP zemědělství

18/04/06

Zdroj: MZe

Ministr zemědělství Jan Mládek vyhlašuje desáté kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Zemědělství. Žadatelé mohou předkládat své žádosti v následujících termínech na sedmi regionálch odborech Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě. Příjem žádostí končí dne 2.6.2006 ve 12.00 hodin.


Desáté kolo (třetí kolo roku 2006) – 15.5.2006 – 2.6.2006, 12.00 hodin


– podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům, investiční záměr:


f) Investice do rekonstrukce/výstavby skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny; investice do technologií posklizňových úprav, hodnocení kvality a skladování obilovin a olejnin. Na toto podopatření disponuje MZe částkou 340 mil. Kč.


– opatření 2.3. Rybářství


Pravidla pro žadatele jsou v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zemědělství – www.mze.cz ve složce Dotace a programy/Operační program Zemědělství/Vše pro žadatele


Tomáš Loskot – tiskový mluvčí MZe


 

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR