KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dotace » Ostatní » SZIF »

SZIF

Dotační tituly SZIF

AKTUALITY

Podání Jednotné žádosti 2024 bude zahájeno 15. dubna Mezi zemědělce Fond rozdělí okolo 30 miliard korun

09/04/24

Zdroj: SZIF

SZIF začal vydávat rozhodnutí týkající se čtyř podpor

15/02/24

Zdroj: SZIF

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 18. ohledně spuštění příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci

01/12/23

Zdroj: SZIF

PODPORA VČELAŘSTVÍ SPOLUFINANCOVANÁ EU ROZHODNÉ OBDOBÍ 2024

16/10/23

Zdroj: SZIF

Deklarace chovu koní – dotační rok 2023

26/09/23

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Ostatní, SZIF

Informace – chovatel včel podání žádosti přes Portál farmáře v „Rozhodném období 2024“

01/08/23

Zdroj: SZIF

Na ošetřování trvalých travních porostů získají zemědělci přes 3,15 miliardy korun

20/02/23

Zdroj: SZIF

SZIF rozdělí přes 537 milionů korun na bílkovinné plodiny, brambory a chmel

09/02/23

Zdroj: SZIF

Podpora Ekologického zemědělství přesahuje částku 1,5 miliardy korun

08/02/23

Zdroj: SZIF

Dotace na včelařská opatření – přechodné období 2022

23/01/23

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Ostatní, SZIF