KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Rozvoj venkova

Rozvoj venkova

AKTUALITY

Ministr zemědělství: I v letošním roce podpoříme obnovu a údržbu drobných venkovských památek

19/01/17

Zdroj: MZe ČR

Aplikace Vzdělávací akce PRV

17/01/17

Zdroj: MZe ČR

Ministr Jurečka navrhuje vládě změnu použití přebytku státního rozpočtu za rok 2016, chce podpořit více investic

19/12/16

Zdroj: MZe ČR

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 3. kola Programu rozvoje venkova

02/12/16

Zdroj: SZIF

Aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020, pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy

11/11/16

Zdroj: SZIF

Národní konference VENKOV 2016

24/10/16

INFORMACE KIS ÚK č. 63/2016

Aktualizace příručky pro publicitu PRV 2014-2020

20/10/16

Zdroj: SZIF

Zpřesnění Pravidel pro žadatele PRV

20/10/16

Zdroj: MZe ČR

Podnikání na venkově si zaslouží podporu

13/10/16

Zdroj: Deník Zemědělec

SZIF startuje příjem žádostí 3. kola Programu rozvoje venkova

12/10/16

Zdroj: SZIF