KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpřesnění Pravidel pro žadatele PRV

20/10/16
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

19.10.2016

Dne 17. 10. 2016 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 3. kolo příjmu žádostí. Zpřesnění se týká Obecných podmínek Pravidel pro všechny operace/záměry 3. kola příjmu žádostí. Konkrétně byly upraveny následující podmínky Pravidel.

Kapitola 5.5. Doložení příloh k Žádosti o dotaci; písm. a)

Byla prodloužena lhůta pro předložení povinných, příp. nepovinných, příloh z původních 70 kalendářních dní od ukončení příjmu žádostí (nejpozději do 9. 1. 2017) na 92 kalendářních dní od ukončení příjmu žádostí (nejpozději do 31. 1. 2017).

Kapitola 5.6. Administrativní kontrola Žádosti o dotaci, kontrola přijatelnosti, hodnocení projektů a kontrola úplnosti dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení; písm. c)

Vzhledem k výše uvedené úpravě v případě zjištěných odstranitelných nedostatků vyzve SZIF žadatele prostřednictvím Portálu farmáře k odstranění konkrétních nedostatků nejpozději do 196 kalendářních dní (nejpozději do 15. 5. 2017) od ukončení příjmu žádostí.

Aktuální znění Obecných podmínek Pravidel pro 3. kolo příjmu žádostí je k dispozici v elektronické podobě v příloze níže.

Přílohy