KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru

Obsahová náplň

AKTUALITY

Obce oceněné Oranžovou stuhou dostanou více peněz

05/06/24

Tisková zpráva — Odměny pro obce oceněné Oranžovou stuhou budou od letošního roku vyšší. Oceněné obce v krajském kole dostanou nově 800 tisíc korun namísto 600 tisíc korun. V celostátním kole jde o navýšení pro první místo z 300 tisíc na 400 tisíc korun, pro druhé místo z 200 tisíc na 300 tisíc korun a pro třetí místo ze 100 tisíc na 200 tisíc korun, a to v podobě dotace. Ocenění Oranžová stuha je udělováno za spolupráci obce se zemědělskými subjekty.

Velké zjednodušení administrativy a téměř 5 miliard korun do roku 2027: místní akční skupiny samy rozhodnou, co je pro jejich region nejdůležitější

20/05/24

Tisková zpráva — Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) podepsal pravidla pro dotace na rozvoj venkova v intervenci LEADER. Místní akční skupiny dostanou téměř 5 miliard korun do roku 2027. Novinkou je, že dotaci získají nejenom na spolupráci mezi sebou, ale nově i na projekty, do kterých jsou zapojeny obce, místní podnikatelé nebo neziskové organizace. Zároveň jim podstatně ubude byrokracie.

Cyklus Trvalé bydliště – Venkov. Konference Voda v krajině 21. století

06/09/19

INFORMACE č. 8/2019

Program rozvoje venkova 2014-2020 základní změny v Pravidlech pro 8. kolo, nejčastější chyby žadatelů

21/08/19

Zdroj: MZe ČR

8. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

02/08/19

Zdroj: MZe ČR

Informace k příjmu Žádostí o platbu pro 7. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020

02/07/19

Zdroj: SZIF

Zprávy z Ministerstva zemědělství – březen 2019

28/03/19

Zdroj: MZe ČR

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2019

16/01/19

Zdroj: MZe ČR

Ministerstvo zemědělství podpoří v příštím roce údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků v krajině

06/12/18

Zdroj: MZe ČR

SZIF informuje, že Investice do zemědělských podniků v rámci 7. kola PRV mají nově i kategorii Náhradník

28/11/18

Zdroj: SZIF