KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Podmínky podání žádosti a žádost o dotaci z PRV

Opatření 1.3.4 Využívání poradenckých služeb

AKTUALITY

Prodloužení termínů pro podání žádostí o platbu z Programu rozvoje venkova 2014-2020

25/03/20

Zdroj: SZIF

8. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

02/08/19

Zdroj: MZe ČR

Informace k příjmu Žádostí o platbu pro 7. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020

02/07/19

Zdroj: SZIF

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na Ekologické zemědělství

13/02/19

Zdroj: SZIF

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 – 5. aktualizované znění

12/02/19

Zdroj: MZe ČR

Stanovení kurzu pro přepočet částky dotace poskytované žadatelům/příjemcům dotace 6. kola příjmu žádostí v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

16/01/19

Zdroj: MZe ČR

SZIF newsletter – prosinec 2018

19/12/18

Zdroj: SZIF

SZIF newsletter – říjen 2018

25/10/18

Zdroj: SZIF

Zprávy z Ministerstva zemědělství – říjen 2018

24/10/18

Zdroj: MZe ČR

Ministerstvo zemědělství spouští 7. kolo hlavního zemědělského programu. Mezi žadatele rozdělí 3 miliardy korun. Půjdou i na obnovu lesů

04/10/18

Zdroj: MZe ČR