KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Komodity

Obiloviny

AKTUALITY

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 23.7.2018

23/07/18

Zdroj: MZe ČR

Týdenní report – 19. týden 2018

21/05/18

Zdroj: www.agroserver.cz

Zpráva o trhu obilovin, olejnin a krmiv k 30.5.2017

14/06/17

Zdroj: SZIF

Svítá na lepší časy?

12/05/17

Prezentace předsedy představenstva a generálního ředitele ZZN Pelhřimov a.s. Zdeňka Kubisky

Pšenice setá jarní – nově registrované odrůdy

16/03/17

Zdroj: ÚKZÚZ

Žito ozimé – nově registrované odrůdy

16/03/17

Zdroj: ÚKZÚZ

Tritikale ozimé – nově registrované odrůdy

16/03/17

Zdroj: ÚKZÚZ

Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň v roce 2017

06/02/17

Zdroj: ČSÚ

Světové ceny potravin se loni snížily, pokračuje propad obilnin

24/01/17

Zdroj: Deník Zemědělec

Ministerstvo na podzim přerozdělí 4,6 mld. Kč, zvýhodní odbytová družstva

07/04/16

Zdroj: Deník Zemědělec