KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Komodity

Obiloviny

AKTUALITY

PŘEHLED ODRŮD 2016

22/01/16

Zdroj: ÚKZÚZ

Cenová nabídka Agrokomodity Děčín ze dne 8.6.2015 – obiloviny, olejniny

10/06/15

Zdroj: Agrokomodity Děčín, s.r.o., Benešovská 1442, Děčín II

Odhady sklizně – červenec 2014

19/08/14

Zdroj: ČSÚ

Zpráva o trhu obilovin, olejnin a krmiv č. 7/2014

05/08/14

Zdroj: SZIF

Výbor pro SOT obiloviny – 26. týden 2014

10/07/14

Zdroj: SZIF

Závěry z jednání komoditní rady pro obiloviny a olejniny při AK ČR

03/07/14

Zdroj: AK ČR

Výbor pro SOT obiloviny – 27.2.2014

07/03/14

Zdroj: SZIF

Výbor pro SOT obiloviny – 13.2.2014

21/02/14

Zdroj: SZIF

PŘEHLED ODRŮD 2014

14/02/14

Zdroj: ÚKZÚZ

PŘEHLED ODRŮD 2014

17/01/14

Zdroj: ÚKZÚZ