KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Podmínky podání žádosti a žádost o dotaci z PRV

Opatření 1.3.4 Využívání poradenckých služeb

AKTUALITY

Informace k příjmu žádostí o platbu pro 3. kolo příjmu Programu rozvoje venkova 2014-2020

08/06/17

Zdroj: SZIF

Reakce ministra zemědělství Mariana Jurečky na údajné znevýhodňování malých farmářů

23/05/17

Zdroj: MZe ČR

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

19/05/17

Zdroj: SZIF

SZIF newsletter – duben 2017

12/05/17

Zdroj: SZIF

Dobré životní podmínky zvířat – Informace pro žadatele

04/05/17

Zdroj: SZIF

Stanovení kurzu pro přepočet částky dotace Zahájení činnosti mladých zemědělců

20/04/17

Zdroj: MZe ČR

Výklad kritéria přijatelnosti

19/04/17

Zdroj: MZe ČR

Zpřesnění Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2014-2020, které se týká operací 8.4.1 a 8.5.3

14/04/17

Zdroj: MZe ČR

Startuje 4. kolo Programu rozvoje venkova

11/04/17

Zdroj: SZIF

Spuštění portálu farmáře pro 4. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

29/03/17

Zdroj: SZIF