KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Podmínky podání žádosti a žádost o dotaci z PRV

Opatření 1.3.4 Využívání poradenckých služeb

AKTUALITY

Návrh pravidel pro poskytování dotací

27/05/09

Zdroj: KAZV

Bližší informace a podmínky k portálu farmáře a zaslání Žádosti o dotace  v elektronické podobě

27/05/09

Informace o zveřejnění samostatné přílohy 9

27/05/09

Na webových stránkách SZIF byla zveřejněna Samostatná příloha 9, vztahující se na administraci žádostí opatření IV.1.2. PRV od 8.kola příjmu žádostí.

Zveřejnění Pravidel pro žadatele PRV, žádosti o dotaci a dalších dokumentů – 7. kolo příjmu žádostí

20/05/09

Zprvodajství z PRV

Čtvrté kolo žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v červnu 2009

18/05/09

Zdroj: MZe

Prodloužení lhůty na opravu Žádostí o dotaci ve vztahu k nezpůsobilému DPH

13/05/09

Informace pro žadatele v opatření IV.1.2., kteří zaregistrovali Žádost o dotaci v 6. kole příjmu žádostí.

Sedmé kolo příjmu žádostí z PRV

13/05/09

Zdroj MZe

Dotované poradenství  – problematika Cross Compliance a

10/06/08

Jak se dozvím, jak jsem na tom s dodržováním legislativy.