KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podmínky podání žádosti a žádost o dotaci z PRV

Opatření 1.3.4 Využívání poradenckých služeb

AKTUALITY

Sedmé kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova odstartuje v červnu

29/05/09

V období 9. – 29. června budou moci žadatelé předkládat projekty v rámci 7. kola Programu rozvoje venkova. Pro opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, Pozemkové úpravy, Další odborné vzdělávání a informační činnost, Podpora cestovního ruchu, Místní akční skupina, Realizace místní rozvojové strategie a Realizace projektů spolupráce schválil zpřesněná pravidla ministr zemědělství 7. května.

Bližší informace a podmínky k portálu farmáře a zaslání Žádosti o dotace  v elektronické podobě

27/05/09

Informace o zveřejnění samostatné přílohy 9

27/05/09

Na webových stránkách SZIF byla zveřejněna Samostatná příloha 9, vztahující se na administraci žádostí opatření IV.1.2. PRV od 8.kola příjmu žádostí.

Návrh pravidel pro poskytování dotací

27/05/09

Zdroj: KAZV

Zveřejnění Pravidel pro žadatele PRV, žádosti o dotaci a dalších dokumentů – 7. kolo příjmu žádostí

20/05/09

Zprvodajství z PRV

Čtvrté kolo žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v červnu 2009

18/05/09

Zdroj: MZe

Prodloužení lhůty na opravu Žádostí o dotaci ve vztahu k nezpůsobilému DPH

13/05/09

Informace pro žadatele v opatření IV.1.2., kteří zaregistrovali Žádost o dotaci v 6. kole příjmu žádostí.

Sedmé kolo příjmu žádostí z PRV

13/05/09

Zdroj MZe

Dotované poradenství  – problematika Cross Compliance a

10/06/08

Jak se dozvím, jak jsem na tom s dodržováním legislativy.