KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Podmínky podání žádosti a žádost o dotaci z PRV

Opatření 1.3.4 Využívání poradenckých služeb