KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Dotace »

Dotace

Finanční pomoc zemědělcům

AKTUALITY

Novela VN č. 242/2004 Sb., platná od 1.1.2006

19/01/06

K 1.1.2006 vstoupila v platnost novela VN č. 242/2004 Sb. (AEO).Autorkou materiálu je Ing. Jitka Tvrzníková – metodik ÚZPI.

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR

Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělání a osvěty v ÚK pro rok 2006

18/01/06

DOTACE Z ÚSTECKÉHO KRAJE – Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělání a osvěty v ÚK pro rok 2006

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2006

18/01/06

DOTACE Z ÚSTECKÉHO KRAJE – Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2006

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2006

18/01/06

DOTACE Z ÚSTECKÉHO KRAJE – Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2006

Informace k Operačnímu programu

10/01/06

OPERAČNÍ PROGRAM

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D S P R Á V N É Z E M Ě D Ě L S K É P R A X E

16/12/05

Průvodce po stávajících zásadách správné zemědělské a legislativních požadavcích na hospodaření z pohledu ochrany životního prostředí zejména ve vazbě na poskytování finančních podpor v zemědělství.

VRÁCENÍ PENĚZ VYPLACENÝCH NA DOTACE

15/12/05

Vrácení přeplatků na dotacích

Zařazeno v Aktuality, SZIF

Doplnění čestného prohlášení o bezdlužnosti

22/09/05

Článek APIC

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR

Podklad pro jednání o možnosti výplaty přímých plateb v dřívějších termínech

22/09/05

AK ČR a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR

Podklad pro jednání o možnosti výplaty přímých plateb v dřívějších termínech – příloha

22/09/05

AK ČR a Jihočeská univerzita České Budějovice

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR