KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

AEO a LFA – deklarace chovu koní

08/08/07

Nový formulář Deklarace chovu koní 2007

 

Chová-li žadatel o dotaci na LFA nebo AEO (opatření Ekologické zemědělství a Ošetřování travních porostů) ke dni 31.7. koně, doručí Fondu dle nařízení vlády 75/2007 a NV 79/2007 do 15. září kopii registru společně s vyplněným formulářem vydaným Fondem (Deklarace chovu koní ).

Nové formuláře Deklarace chovu koní jsou umístěny v sekci PRV/EAFRD – Osa II – 1.1. Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) nebo 1.3. Agroenvironmentální opatření, případně v sekci Přímé platby/platby na plochu.

Zařazeno v Aktuality, SZIF