KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

MZe ČR

Dotační tituly MZe ČR

AKTUALITY

Podpory pro zemědělce – nabídka dotací

03/05/07

Zdroj: ZERA

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, PGRLF, SZIF

Upozornění pro žadatele o podporu z agroenvironmentálních opatření

27/04/07

Zdroj: MZe

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, PGRLF, SZIF

Mapy k dotacím v roce 2007 – finální verze

26/04/07

Zdroj: MZe

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, SZIF

Začíná přijímání žádostí o první dotace na letošní rok

24/04/07

Zdroj: MZe

Nařízení vlády č. 242/2004 Sb. o provádění agroenvironmentálních opatření

23/04/07

Zdroj: MZe

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000

23/04/07

Zdroj: MZe

Požadavky na zákresy do předtisků map k žádostem o dotaci

20/04/07

Zdroj: ZA Ústí nad Labem

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, PGRLF, SZIF

Poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007

19/04/07

Zdroj: ZA Ústí nad Labem

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR

Mapy k dotacím v roce 2007

17/04/07

Zdroj: KIS-ÚK

Jednotná platba na plochu (SAPS, LFA)-příručka pro žadatele

10/04/07

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, PGRLF, SZIF