KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace členům KIS-ÚK č. 5/2008

18/01/08

Program rozvoje venkova – termíny, objem finančních prostředků, zaměření dotací, spolufinancování – r. 2007 – 2013

Informujeme Vás o přehledu souboru Opatření, o které můžete žádat z Pragramu rozvoje venkova.

Tento materiál zpracovala firma ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, a.s. Náměšť nad Oslavou, se kterou úzce spolupracujeme.

Přeposíláme Vám celý soubor Operačních programů, ve kterých můžete žádat o dotaci

1. Dotace určené pro nezemědělské podniky

2. Dotace určené pro církve

3. Dotace určené pro obce

4. PRV – všechna opatření

5. Dotace určené pro nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení pr. osob

6. Dotace určené pro zemědělské podniky

 

 

Vydává: KIS-ÚK

Ludmila Holadová