KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Správné znění Pravidel pro žadatele v rámci Programu rozvoje venkova

20/02/08

Ministerstvo zemědělství upozorňuje na tiskovou chybu v některých Pravidlech pro žadatele v rámci Programu rozvoje venkova. K chybě došlo při úpravách Pravidel v tiskárně. Z důvodu sjednocení s verzí Pravidel, která byla schválena a podepsána ministrem zemědělství, uveřejňujeme Metodiku finančního zdraví, která vzniklou chybu napravuje.

V Pravidlech pro žadatele je uvedeno nesprávné bodové hodnocení u dvou ukazatelů (3 Celková zadluženost v tabulce Daňová evidence a 3 Přidaná hodnota/vstupy v tabulce Účetnictví).
   
Konkrétně se jedná o tato opatření:

S ohledem na tuto skutečnost je na stránkách MZe v sekci Podpora z EU a národní dotace>EAFRD – Program rozvoje venkova>Aktuality uveřejněna platná Metodika výpočtu finančního zdraví, dle které bude SZIF při výpočtu finančního zdraví postupovat.Postup uvedený v této metodice je neměnný a univerzální pro všechna opatření a všechna kola, resp. pro všechny projekty, u kterých se finanční zdraví hodnotí.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR