KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Sazby TOP-UP a SAPS 2007

09/01/08

Přehled sazeb národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007 (Top Up) v Kč za jednotku u položek: chmel, len na vlákno, orná půda, bramborový škrob-couplovaný a decouplovaný, přežvýkavci. Informace o sazbě jednotné platby na plochu pro rok 2007 (SAPS) v Kč na hektar s příslušnou sazbou EUR/ha a kurzem Kč/EUR.

 

Sazby TOP-UP a SAPS 2007

Vytiskněte si článek

Článek: 39566 Vydáno: 21.11.2007

Top Up 2007

Sazba Kč/jednotka

Počet jednotek

Celkem Kč

Chmel

6 430,00

5 660,77 ha

36 398 751

Len na vlákno

3 843,40

2 639,63 ha

10 145 154

Orná půda

1 755,10

2 570 218,21 ha

4 510 989 980

Bramborový škrob – couplovaný

1 825,90

33 660,00 t

61 459 794

Bramborový škrob – decouplovaný

810,50

33 316,66 t

27 003 153

Přežvýkavci

2 548,90

1 021 602,15 VDJ

2 603 961 720

Celkem k výplatě

 

 

7 249 958 552

Nevyplacený zbytek

 

 

41 448

SAPS 2007

 

 

Plocha (oprávněná)

Celkem Kč

Sazba Kč/ha

2 791,50

3 504 813,54

9 783 686 997

Sazba  EUR/ha

101,3905

 

 

Kurz  Kč/EUR

27,532

 

 

Obálka

 

 

9 784 432 288

Nevyplaceno teoreticky

 

 

745 291

Počet žádostí

22 052

 

 

 

Aktualizováno 20.12.2007

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR