KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Jednotná žádost

Konzultace k vyplňování žádost

AKTUALITY

Seminář "Jednotná žádost – dotace určené pro zemědělce"

24/04/18

INFORMACE č. 38/2018

Prezentace k seminářům – environmentální opatření PRV 2018

09/04/18

Zdroj: MZe ČR

Principy SZP – Přímé platby, změny  v přímých platbách od roku 2018

06/04/18

INFORMACE č. 36/2018

Proběhl seminář k Nitrátové směrnici

06/04/18

INFORMACE č. 35/2018

Skladování a používání hnojiv, nitrátová směrnice, technologické vody, upravené kaly a sedimenty

05/04/18

Prezentace

Bilance živin

05/04/18

Prezentace

Novinky v právní úpravě přímých plateb

05/04/18

Zdroj: Sbírka zákonů

Nejčastější kontrolní nálezy při kontrolách na místě v roce 2017

28/03/18

Prezentace SZIF

Přímé platby

28/03/18

Prezentace SZIF

Semináře k agroenvironmentálně-klimatickým opatřením Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV) – Jednotná žádost

16/03/18

Semináře se konají v Ústeckém a Karlovarském kraji