KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Semináře

pozvánky

AKTUALITY

Seminář k 3. kolu příjmu žádostí Strategického plánu SZP na období 2023–2027

11/02/24

Ministerstvo zemědělství Vás zve na  Seminář k 3. kolu příjmu žádostí Strategického plánu SZP na období 2023–2027.

Webináře k přímým platbám, podmíněnosti a environmentálním opatřením Strategického plánu SZP

31/01/24

Ministerstvo zemědělství připravilo ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací informační webináře k přímým platbám, podmíněnosti a environmentálním opatřením Strategického plánu SZP před podáním jednotné žádosti v roce 2024 určené zejména pro zemědělské podnikatele. Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací zejména o nových nařízeních vlády a požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících tématech.

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice

06/10/23

Pozvánka na seminář, který se koná dne 26.10.2023 (čtvrtek) od 11,00 hod. v sídle firmy AGRALL zemědělská technika a.s., Raná 145, 439 24 Raná u Loun

Využívání systému AMS

06/10/23

Pozvánka na seminář, který se koná dne 26.10.2023 (čtvrtek) od 9,00 hod. v sídle firmy AGRALL zemědělská technika a.s., Raná 145, 439 24 Raná u Loun

Z prvního kola žádostí o dotace společné zemědělské politiky podpoří Ministerstvo zemědělství jednotlivé sektory vyváženě

05/10/23

Tisková zpráva — Žádosti o podporu svých investičních plánů za téměř 10 miliard korun podali zemědělci v 1. kole nové společné zemědělské politiky EU. Ministerstvo zemědělství (MZe) může pokrýt zhruba polovinu všech požadavků ve výši 4,9 miliardy korun z unijního a národního rozpočtu. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zveřejnil seznamy doporučených projektů 25. září.

Záznam webináře k 1. kolu příjmu žádostí Strategického plánu SZP na období 2023–2027 a 16. kolu příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 konaného dne 28. 6. 2023

18/07/23

Prioritní vzdělávací akce – Nitrátová směrnice 2023 – jaro – evidence hnojení, bilance živin a OH, II. pilíř SZP

27/03/23

Zdroj: www.uzei.cz

Model organického hnojení pro ekoplatbu 2023

07/02/23

Pozvánka na seminář, který se koná dne 23.3.2023 (čtvrtek) od 11,00 hod. v sídle firmy AGRALL zemědělská technika a.s., Raná 145, 439 24 Raná u Loun

Pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům

07/02/23

Pozvánka na seminář, který se koná dne 23.3.2023 (čtvrtek) od 9,00 hod. v sídle firmy AGRALL zemědělská technika a.s., Raná 145, 439 24 Raná u Loun

Zásady národních dotací v roce 2023 + PGRLF

07/02/23

Pozvánka na seminář, který se koná dne 16.3.2023 (čtvrtek) od 12,00 hod. v sídle firmy AGRALL zemědělská technika a.s., Raná 145, 439 24 Raná u Loun