KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Jednotná žádost

Konzultace k vyplňování žádost

AKTUALITY

Metodická příručka k podmínkám poskytování přímých plateb v České republice 2019

10/04/19

Zdroj: MZe ČR

Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky – týden 14/2019

09/04/19

Zdroj: AK ČR

SZIF pořádá semináře k Jednotné žádosti 2019 a informuje o zásadních změnách

27/03/19

Zdroj: SZIF

SZIF vydává rozhodnutí na podopatření v rámci Agroenvironmentálně-klimatického opatření

22/03/19

Zdroj: SZIF

SZIF vydává rozhodnutí pro pěstitele ovoce

22/03/19

Zdroj: SZIF

Řešení DZES 5 – EROZE v roce 2019

01/03/19

Zdroj: Prezentace ze semináře pro zemědělce, Most, 28.2.2019

Eroze od roku 2019 – Uživatelská příručka

01/03/19

Zdroj: MZe ČR

SZIF vydává rozhodnutí k Platbě pro mladé zemědělce

23/01/19

Zdroj: SZIF

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na Greening, PVP a masná telata

15/01/19

Zdroj: SZIF

Informace o posuzování skládek dřeva

06/12/18

Zdroj: SZIF