KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Odborné a výukové materiály

Vzdělávací podklady

AKTUALITY

Hlavní jarní prohlídka

22/02/22

Zdroj: Spolek Krušnohorských Včelařů

Úprava Portálu farmáře – možnost „Obecného podání“

02/11/21

Zdroj: SZIF

Nitrátová směrnice

20/11/20

Nitrátová směrnice je předpis Evropské unie (Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů) vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství.

Příprava knotů kyseliny šťavelové v glycerinu (KŠG)

08/07/20

Zdroj: Spolek Krušnohorských Včelařů

Varianty léčení proti varroáze – Kyselina šťavelová

07/07/20

Zdroj: Spolek Krušnohorských Včelařů

Program rozvoje venkova 2014-2020 základní změny v Pravidlech pro 8. kolo, nejčastější chyby žadatelů

21/08/19

Zdroj: MZe ČR

Podrobné informace k omezení pěstování monokultur na max. 30 ha souvislé plochy prostřednictvím standardu DZES 7d)

20/08/19

Zdroj: MZe ČR

Praktické návody k provádění zákresů v rámci Jednotné žádosti

16/04/19

Zdroj: MZe ČR

Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019

04/04/19

Zdroj: MZe ČR

Akční program nitrátové směrnice v ČR

27/03/19

Zdroj: Prezentace Ing. Jaroslavy Šamsové