KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odborné a výukové materiály

Vzdělávací podklady

AKTUALITY

LPIS – Předtisková aplikace pro opatření Agrolesnictví a Zalesňování (uživatelská příručka)

24/11/23

Zdroj: SZIF

Spuštění Portálu farmáře pro 2. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023 – 2027

21/11/23

Zdroj: SZIF

Realizace strategického plánu SZP v roce 2023 „Jednotná žádost“

23/03/23

Prezentace Ing. Jaroslavy Šamsové

Odpovědi na dotazy z webinářů

17/03/23

Zdroj: MZe ČR

Pořádání základních kurzů a doplňujících školení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

12/01/23

Zdroj: Chmelařský institut s.r.o.

Hlavní jarní prohlídka

22/02/22

Zdroj: Spolek Krušnohorských Včelařů

Úprava Portálu farmáře – možnost „Obecného podání“

02/11/21

Zdroj: SZIF

Nitrátová směrnice

20/11/20

Nitrátová směrnice je předpis Evropské unie (Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů) vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství.

Příprava knotů kyseliny šťavelové v glycerinu (KŠG)

08/07/20

Zdroj: Spolek Krušnohorských Včelařů

Varianty léčení proti varroáze – Kyselina šťavelová

07/07/20

Zdroj: Spolek Krušnohorských Včelařů