KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Skot

skot

AKTUALITY

Ticho ve stáji je důležité

05/09/07

Zdroj: ÚZPI

Zařazeno v Skot, WELFARE

Identifikace krav ohrožených metritidou

14/08/07

Zdroj: ÚZPI

Zařazeno v Aktuality, Skot, WELFARE

Původ BSE

31/07/07

Zdroj: ÚZPI

Zařazeno v Aktuality, Skot, WELFARE

Ozdravovací program snížil výskyt IBR

12/06/07

Zdroj: www.agris.cz

Riziko kontaminace potravin toxickými látkami v krmivech pro zvířata

13/02/07

Zdroj: ÚZPI

Zařazeno v Prasata, Skot

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1406/2006

26/09/06

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1406/2006 ze dne 18. září 2006 o změně nařízení (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků.

Zařazeno v Skot