KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Původ BSE

31/07/07

Zdroj: ÚZPI

Infekční onemocnění skotu bovinní spongioformní encefalopatie (BSE) se možná vyvinulo z vzácného, přirozeně se vyskytujícího onemocnění mozku u krav a ne jak se dosud vědci domnívali, z infekčního onemocnění ovcí zvané scrapie. Tomuto závěru nasvědčují výsledky mezinárodního vědeckého týmu, který prováděl výzkum na myších.

Zvířata byla občas infikována původcem spontánně se vyskytujícího prionového onemocnění s názvem BASE, jímž bývají postiženy především starší kusy skotu. Za určitých podmínek se u nich vyvinuly symptomy charakteristické pro onemocnění BSE – a ne symptomy typické pro průběh BASE. Pokud by se toto podezření potvrdilo, musela by být přijata promyšlená opatření, která by dokázala účinně zabránit vzniku další epidemie a zajistit ochranu zdraví u lidí.

DLG-Mitteilungen, 2007, č. 6, s. 8

Zařazeno v Aktuality, Skot, WELFARE