KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Skot

skot

AKTUALITY

Porody mrtvých telat – problém managementu

11/11/08

Zda tele přežije těžký porod, závisí především na managementu v okoloporodním období.

Zařazeno v Skot, WELFARE

Chyby ve složení krmné dávky suchostojných krav

04/11/08

Německá studie prokázala, že velký počet krmných dávek pro tranzitní krávy obsahuje příliš vysoké hladiny vápníků a fosforu.

Zařazeno v Skot, WELFARE

O welfare na jatkách

30/09/08

Zdroj: SVS ČR

Zahradní zbytky mohou způsobit otravu zvířat

26/09/08

Stále znovu se stávají případy usmrcení pasoucích se zvířat po požití jedovatých tisů, ke kterým se dostanou po vyvezení zahradních odpadů do přírody nezodpovědnými osobami.

Zařazeno v Aktuality, Skot, WELFARE

Příručka – Modelová řešení stájí a farem pro chov dojnic

19/09/08

Metodická příručka  pro zemědělce, poradce, projektanty a dodavatelé stájí a technických systémů pro chov dojnic

Zařazeno v Aktuality, Skot, WELFARE

Intenzivní péče podporuje důvěřivost telat

21/08/08

Britské welfare pokusy potvrdily význam intenzivní komunikace s telaty, která podporuje jejich důvěřivost i vůči cizím osobám.

Zařazeno v Skot, WELFARE

Péče o paznehty je nutná

19/08/08

Hodnocení zdravotního stavu paznehtů skotu bylo předmětem britské studie. Výsledky doložily, že je nutné věnovat této problematice zvýšenou pozornost

Zařazeno v Skot, WELFARE

Vločkovaná krmiva pro telata

23/07/08

Pouze podniky, které se potýkají s problémy v rané fázi odchovu telat, by měly investovat do nákupu specializovaných vločkovaných krmiv. 

Zařazeno v Skot, WELFARE

Pískavice řecké seno jako pícnina pro dojnice

01/07/08

Zdroj: ÚZPI

Zařazeno v Aktuality, Skot, WELFARE

Oblíbenější sláma

03/06/08

Písek jako podestýlkový materiál měl příznivější vliv na zdravotní stav paznehtů a poranění kloubů, dojnice však i přesto upřednostňovaly boxy podestýlané slámou.

Zařazeno v Skot, WELFARE