KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ozdravovací program snížil výskyt IBR

12/06/07

Zdroj: www.agris.cz

Za 16 měsíců realizace Národního ozdravovacího programu vzrostl počet hospodářství prostých IBR (infekční bovinní rhinotracheitidy) o 13 % ve srovnání s počátkem roku 2006. kdy byl tento program spuštěn. Informoval o tom dnes mluvčí Státní veterinární správy ČR (SVS) Josef Duben.

V lednu 2006 bylo totiž podle jeho údajů v ČR evidováno 22 % hospodářství prostých IBR. Dnešní skutečnost je 35, 3 % prostých chovů.

Stavy k 1. 5. 2007 byly následující – skot byl chován v 22 734 hospodářstvích v celkovém počtu 1 434 789 kusů skotu. Krav, jaloviček a jalovic bylo chováno v 17 008 hospodářstvích celkem 1 092 062 kusů. Býků pak bylo v 5 726 hospodářstvích celkem 342 727 kusů.

Příznivé výsledky dosavadního průběhu lze přičíst skutečnosti, že v řadě zejména drobných stád skotu nebyla laboratorním prošetřením zjištěna žádná pozitivní zvířata. Tato stáda se tudíž neozdravovala a po nezbytných závěrečných vyšetřeních byla převedena do hospodářství prostých. Na zvýšení procenta prostých stád mělo a ještě v roce 2007 bude mít vliv to, že v části testovaných stád byl zjištěn malý počet pozitivních zvířat. Část těchto stád skotu již ozdravila a zbývající ozdraví do konce roku 2007 metodou bez vakcinace, která je rychlá a levná.

O prospěšnosti kroků proti IBR jsou přesvědčeni kromě Státní veterinární správy a Ministerstva zemědělství i sami chovatelé, což potvrdili i na setkání, které se za účelem zhodnocení dosavadního postupu uskutečnilo v uplynulém týdnu na Ministerstvu zemědělství.

Určitě lze po více než roce od zahájení Národního ozdravovacího programu od IBR uvést, že výsledky vstupních vyšetření ukázaly, že v ČR je příznivější nákazová situace, než se zpočátku předpokládalo. Podařilo se získat přehled o nákazové situaci a podařilo se zahájit ozdravování ve všech větších hospodářstvích. Za důležité lze považovat i to, že se chovatelé skotu i ti, kdo skotem obchodují, přesvědčili o nutnosti a prospěšnosti chovy ozdravovat.