KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Identifikace krav ohrožených metritidou

14/08/07

Zdroj: ÚZPI

Onemocnění krav  po otelení metritidou má nepříznivý dopad na jejich reprodukční užitkovost.

Krávy s rizikem vzniku metritidy po porodu  vykazují kratší dobu příjmu krmiva  před telením.  Z tohoto hlediska má také význam příjem sušiny a vody v tomto období. Krmení, napájení a příjem krmiva mohou být u supinově ustájených krav také ovlivněny  sociálními interakcemi.

Předmětem studie provedené ve Vancouveru (Kanada) bylo posouzení příjmu sušiny, krmení, napájení  a sociální chování krav před porodem za účelem stanovení, který ukazatel by mohl nejlépe identifikovat krávy rizikové pro vznik metritidy po otelení.

Ve studii se 101 holštýnskou krávou shromažďovali údaje o chování při krmení a napájení a o příjmu krmiva v době od 2 týdnů před až do 3 týdnů po otelení. U 12  % krav bylo odhadnuto, že se projeví  závažná metritida a 27 % krav střední metritida. Délka příjmu krmiva a sušiny před porodem  nejlépe identifikovaly  rizikové krávy. Krávy, u nichž  se rozvinula závažná metritida, trávily méně času  příjmem krmiva a spotřebovaly v období počínajícím dva týdny před klinickými příznaky infekce, ve srovnání se zdravými kravami  méně krmiva. Na každé zkrácení průměrné denní doby příjmu krmiva o 10 min. v období týden před telením se pravděpodobnost výskytu závažné metritidy zvýšila o 1,72 % a na každý kilogram sníženého příjmu sušiny  v tomto období  bylo 3krát pravděpodobnější, že krávy budou nemocné. V období týden před porodem vykazovaly krávy, u nichž byla později  diagnostikována závažná metritida, nižší příjem  sušiny  a kratší čas příjmu krmiva.  V tomto období  se krávy méně zapojovaly do agresivních interakcí u krmných zařízení než zdravé krávy. Výsledky výzkum poprvé naznačují, že sociální chování krav může hrát důležitou roli ve zdraví krav v přechodném období.

Výsledky studie dokazují, že  jak příjem sušiny  tak chování krav při krmení (především týden před porodem), mohou identifikovat rizikové krávy, u nichž může po otelení  propuknout metritida.

Zařazeno v Aktuality, Skot, WELFARE