KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství

AKTUALITY

Jak začít podnikat v ekologickém zemědělství

03/03/06

Zdroj: KIS Jihočeský kraj/ ÚZPI

PŘÍRUČKA EKOLOGICK0HO ZEMĚDĚLCE

24/01/06

Knihu ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO
HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ
PROGRAMY napsali autoři Bořivoj Šarapatka a Tomáš Zídek

Kvalita brambor z ekologického a konvenčního zemědělství

20/07/05

Výsledky čtyřleté studie zaměřené na sledování četných parametrů (mikronutrientů, kovů, sekundárních metabolitů, enzymového hnědnutí a organoleptických vlastností) u brambor z různých produkčních systémů.