KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

PŘÍRUČKA EKOLOGICK0HO ZEMĚDĚLCE

24/01/06

Knihu ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO
HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ
PROGRAMY napsali autoři Bořivoj Šarapatka a Tomáš ZídekPříloha : Prirucka_ekologickeho_zemedelce.pdf [pdf ; 1155746 bytů]