KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informační podpory produktů resortní povahy

Vícezdrojové zemědělství

AKTUALITY

Trh s biopotravinami v roce 2018 dynamicky rostl

28/04/20

Tisková zpráva MZe ČR z 28.4.2020

Informace pro žadatele AEKO a EZ k přechodnému období

20/08/19

Zdroj: MZe ČR

Ekologičtí zemědělci mohou žádat o výjimky na konvenční objemná krmiva do července tohoto roku

02/05/19

Zdroj: MZe ČR

Trh s biopotravinami roste. Nejvíce je Češi kupovali v hypermarketech a supermarketech, kde za ně v roce 2017 utratili 1,4 miliardy korun

23/04/19

Zdroj: MZe ČR

Metodika k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., pro rok 2019

27/03/19

Zdroj: MZe ČR

Informace pro žadatele na opatření Ekologické zemědělství

23/01/19

Zdroj: SZIF

Obnovitelné zdroje v Německu už předstihly uhlí ve výrobě elektřiny

09/01/19

Zdroj: Deník Zemědělec

Vyhláška Ministerstva zemědělství omezí smrkové monokultury na nevhodných stanovištích

20/12/18

Zdroj: MZe

Informace pro ekologické zemědělce ohledně katastrofické události – nákup konvenčních objemných krmiv v roce 2018 z důvodu sucha

03/09/18

Zdroj: MZe ČR

Rusko přijalo zákon o organické produkci a chce se stát světovým hráčem na poli biopotravin

10/08/18

Zdroj: MZe ČR