KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Poradenství

Poradenský systém v ČR

AKTUALITY

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 18. ohledně spuštění příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci

01/12/23

Zdroj: SZIF

Pořádání základních kurzů a doplňujících školení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

30/11/23

Zdroj: Chmelařský institut s.r.o., Žatec

LPIS – Předtisková aplikace pro opatření Agrolesnictví a Zalesňování (uživatelská příručka)

24/11/23

Zdroj: SZIF

Jak zamezit škodám černou zvěří v intravilánech obcí aneb černá zvěř mezi domy

10/11/23

Pozvánka na workshop, který se koná dne 28.11.2023 od 9,00 hod. v Praze

Ministr Výborný: Pozemkové úpravy zajišťují ochranu obyvatel před povodněmi i ochranu přírodních zdrojů. Budeme se snažit částku na ně navýšit

03/11/23

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství (MZe) se bude snažit ve spolupráci s Ministerstvem financí navýšit v příštím roce částku na pozemkové úpravy. Jejich financování věnuje MZe velkou pozornost, i přes to, že peníze jsou pro všechny oblasti zemědělství v letošním roce i v návrhu rozpočtu na příští rok omezeny. Bude hledat případné jiné volné zdroje ve vlastním rozpočtu, které nebudou v příštím roce využity, a převede je na realizaci pozemkových úprav.

Navrhované změny dotačních podmínek ve vybraných opatřeních II. pilíře v rámci Strategického plánu SZP

31/10/23

Prezentace MZe

Monitoring zemědělské aktivity (AMS)

30/10/23

Prezentace SZIF

Kontrola podmíněnosti 2023

30/10/23

Prezentace SZIF

Požadavky na skladování, používání a evidenci hnojiv. Příprava 6. aplikačního programu nitrátové směrnice

27/10/23

Prezentace Ing. Jaroslavy Šamsové

Bilance organických látek pro ekoplatbu

27/10/23

Prezentace Ing. Jaroslavy Šamsové