KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Poradenství

Poradenský systém v ČR

AKTUALITY

GAEC 2 MEO – zahájení fyzických kontrol

26/11/12

Zdroj: MZe ČR

POŽADAVKY PRO OCHRANU PRASAT

26/11/12

Cross Compliance – oblast: Dobré životní podmínky zvířat

POMŮCKA HODNOCENÍ RIZIKA EKOLOGICKÉ ÚJMY

26/11/12

Příloha č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb.

POŽADAVKY PRO OCHRANU ZVÍŘAT CHOVANÝCH PRO HOSPODÁŘSKÉ ÚČELY

26/11/12

Cross Compliance – oblast: Dobré životní podmínky zvířat

POŽADAVKY PRO OCHRANU PRASAT

26/11/12

Cross Compliance – oblast: Dobré životní podmínky zvířat

NOVÁ NITRÁTOVÁ SMĚRNICE v roce 2012

26/11/12

Zdroj: ÚZEI

POŽADAVKY PRO OCHRANU TELAT

26/11/12

Cross Compliance – oblast: Dobré životní podmínky zvířat

Dokončení implementace požadavků Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance)

08/11/12

Zdroj: MZe ČR

Pozvánka na seminář pro zemědělce – MOST – 22.11.2012 od 9,30 hod.

01/11/12

Seminář je pro účastníky zdarma, přednášející: Ing. Jaroslava Šamsová

Semináře pro zemědělce, které se uskuteční v Ústeckém kraji v měsíci listopadu 2012

01/11/12

Zdroj: OAK Most – KIS ÚK