KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Cross compliance jako nástroj k ochraně vod a životního prostředí

INFORMACE k seminářům v rámci projektu č. 11/013/1310a/371/001409, realizovaného v rámci opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost

AKTUALITY

Metodická příručka Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015

02/03/15

Pro letošní rok je připraveno textové znění příručky určené zejména pro zemědělce, kteří jsou žadateli o přímé platby, některé podpory Programu rozvoje venkova a podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic v rámci Společné organizace trhu s vínem.

Informace pro žadatele z PRV – AEO

25/07/14

Zdroj: MZe ČR

Novelizace Nitrátové směrnice 2014

03/07/14

Zdroj: MZe ČR

Příručka ochrany proti vodní erozi 2014

14/03/14

Zdroj: SRS ČR

Kontroly podmíněnosti 2014: Požadavky evidence zvířat

13/02/14

Zdroj: MZe ČR

Informace – Aktualizace simulátoru kontrol podmíněnosti na Portálu farmáře

10/09/13

Zdroj: MZe ČR

Kontrola podmíněnosti – cross compliance

19/07/13

Průvodce zemědělce Kontrolou pomíněnosti platný pro rok 2013

Informační materiál k upřesnění problematiky krajinných prvků

19/07/13

Zdroj: MZe ČR

Půdoochranná technologie podrývání v roce 2013

16/05/13

Zdroj: MZe ČR

Pěstování luskoobilných směsí (LOS) na MEO půdách

16/05/13

Zdroj: MZe ČR