KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Poradenství

Poradenský systém v ČR

AKTUALITY

Novelizace Nitrátové směrnice 2014

03/07/14

Zdroj: MZe ČR

Příručka ochrany proti vodní erozi 2014

14/03/14

Zdroj: SRS ČR

Kontroly podmíněnosti 2014: Požadavky evidence zvířat

13/02/14

Zdroj: MZe ČR

Informace – Aktualizace simulátoru kontrol podmíněnosti na Portálu farmáře

10/09/13

Zdroj: MZe ČR

Kontrola podmíněnosti – cross compliance

19/07/13

Průvodce zemědělce Kontrolou pomíněnosti platný pro rok 2013

Informační materiál k upřesnění problematiky krajinných prvků

19/07/13

Zdroj: MZe ČR

Půdoochranná technologie podrývání v roce 2013

16/05/13

Zdroj: MZe ČR

Pěstování luskoobilných směsí (LOS) na MEO půdách

16/05/13

Zdroj: MZe ČR

Informace Agrární komory ČR č. 12/2013

11/04/13

Zdroj: AK ČR

Management erozně ohrožených půd s využitím kompostu

05/04/13

Seminář a exkurze ZDARMA