KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Semináře

pozvánky

AKTUALITY

Nitrátová směrnice

20/05/20

Pozvánka na seminář, který se koná dne 8.6.2020 od 11,00 hod. v sídle firmy AGROKOMPLEX OHŘE a.s., Masarykova 190, 411 56 Bohušovice nad Ohří

Voda v krajině – opatření ke zvýšení vododržnosti krajiny a Národní a evropské podpory

17/02/20

Pozvánka na seminář, který se koná dne 13.3.2020 od 9,00 hod. v sídle firmy AGRALL zemědělská technika a.s., Raná 145, Raná u Loun

Pozemkové úpravy jako nástroj rozvoje krajiny, Problematika revitalizace krajiny

06/02/20

Pozvánka na seminář, který se koná dne 3.3.2020 od 9,00 hod., v sídle firmy AGRALL zemědělská technika a.s., Raná 145, Raná u Loun

Využívání prostředků pro ochranu rostlin a Meziplodiny nejen na greening

27/01/20

Pozvánka na seminář, který se koná dne 24.2.2020 od 9,00 hod v sídle firmy AGRALL zemědělská technika a.s., Raná 145, 439 24 Raná u Loun

Včela – ohrožený druh

26/09/19

Pozvánka na seminář, který se koná dne 16.10.2019 (středa) od 9,00 hodin v salonku za jídelnou v SŠT Most – Velebudice, Dělnická 21

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice. Vybrané změny v přímých platbách od r. 2019

06/09/19

Pozvánka na seminář, který se koná dne 10. října 2019 od 9,30 hod. v zasedací místnosti firmy ZEPOS a.s., Radovesice čp. 5 u Libochovic

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice. Vybrané změny v přímých platbách od r. 2019

06/09/19

Pozvánka na seminář, který se koná dne 2. října 2019 od 12,30 hod. v zasedací místnosti firmy AGRALL, Raná 145, 439 24 Raná u Loun

Pozemkové úpravy jako nástroj rozvoje krajiny, Problematika revitalizace krajiny

28/08/19

Pozvánka na seminář, který se koná dne 22.10.2019 od 9,00 hod. v sídle firmy AGRALL zemědělská technika a.s., Raná 145, 439 24 Raná u Loun

Voda v krajině – opatření ke zvýšení vododržnosti krajiny

28/08/19

Pozvánka na seminář, který se koná dne 19.9.2019 od 9,00 hod. v modrém salonku v pavilonu „A“ výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích

Územní studie krajiny v návaznosti na pozemkové úpravy

06/05/19

Pozvánka na seminář, který se koná dne 22.5.2019, v budově ČSVTS, Novotného lávka 200/5, Praha 1, sál č. 319

Zařazeno v Aktuality, Semináře