KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Z prvního kola žádostí o dotace společné zemědělské politiky podpoří Ministerstvo zemědělství jednotlivé sektory vyváženě

05/10/23

Tisková zpráva — Žádosti o podporu svých investičních plánů za téměř 10 miliard korun podali zemědělci v 1. kole nové společné zemědělské politiky EU. Ministerstvo zemědělství (MZe) může pokrýt zhruba polovinu všech požadavků ve výši 4,9 miliardy korun z unijního a národního rozpočtu. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zveřejnil seznamy doporučených projektů 25. září.

Investiční projekty do zemědělství dostanou v rámci 1. kola společné zemědělské politiky vyváženě rozvrženou pomoc. Rozdělení finanční obálky navrhlo MZe tak, aby byla podpořena většina malých projektů s výdaji do 2 milionů korun v hospodářstvích do 150 hektarů. Větší projekty a projekty větších zemědělců týkající se chovu skotu, prasat a drůbeže byly podpořeny tak, aby úspěšnost žadatelů byla rovnoměrná. S ohledem na zákaz klecových chovů od roku 2027 budou podpořeny všechny projekty zaměřené na dobré životní podmínky nosnic, které splní dotační podmínky.

„Podpora většiny malých projektů a rovnoměrné rozvržení podpory větších projektů je dobrou zprávou pro posílení konkurenceschopnosti našich zemědělců. Zaměřili jsme se také na podporu investic v menších podnicích, u kterých je velký potenciál rozvoje a je pro ně obtížnější získat hotovost na rozšíření svého podnikání,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

V 1. kole v celkem 9 záměrech podali zemědělci na investiční projekty v živočišné a rostlinné výrobě, chovu skotu, prasat, drůbeže, welfare drůbeže, ostatní živočišné výrobě a pěstování révy vinné celkem 4 371 žádostí za 10 miliard korun. Ministerstvo zemědělství může pokrýt zhruba polovinu všech požadavků, ve výši 4,9 miliardy korun z unijního a národního rozpočtu.

Dotační program spravuje pro MZe Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Ten celkem v 1. kole na všechny podpory (tedy nejen na zemědělské ale i na potravinářské investice, podporu mladých zemědělců a inovace) zaregistroval 5 632 žádostí v hodnotě 13,3 miliardy korun, a to na investiční i neinvestiční projekty. Zájemci o dotaci už dostali zprávu o výsledku, uspokojeno bude 3 300 žádostí. Peníze se vyplácejí až po realizaci jednotlivých projektů, které musí být dokončeny zpravidla do dvou let od podpisu dohody mezi platební agenturou a žadatelem.

„Žadatelé, kteří se se svými projekty umístili pod čarou pro doporučení, budou mít další příležitost v příštím roce na podzim. Vyplní pouze novou žádost a projektovou dokumentaci, stavební povolení i další potřebné podklady, pokud budou platné, nemusí znovu obstarávat. Budou tak dříve a lépe připravení,“  doplňuje Kateřina Adamcová, ředitelka Sekce projektových opatření PRV, OP Rybářství a Národních dotací, SZIF.

V 1. kole příjmu žádostí na rozvoj venkova podle Strategického plánu společné zemědělské politiky 2023–2027 (SZP) mohli zemědělci a potravináři žádat o podpory na investice do zemědělských podniků, zpracování produktů, zahájení činnosti mladých zemědělců, inovace při zpracování produktů a zavedení výsledků výzkumu do zemědělské a potravinářské praxe.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství