KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prioritní vzdělávací akce – Nitrátová směrnice 2023 – jaro – evidence hnojení, bilance živin a OH, II. pilíř SZP

27/03/23

Zdroj: www.uzei.cz

Vážená paní, vážený pane,

Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s MZe a VÚRV pořádá 4. 4. 2023 webinář na téma Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice“.

Témata webináře:

  • Požadavky na skladování, používání a evidenci hnojiv (obecné požadavky, nitrátová směrnice, dotace) – Ing. Lada Kozlovská (VÚRV)
  • Bilancování živin a organické hmoty – Ing. Jan Klír, CSc. (VÚRV)
  • Implementace vybraných opatření II. pilíře v rámci SP SZP 2023 – 2027 – Ing. Mgr. Denisa Nechanská (MZe)

 

Vzdělávací akce se uskuteční formou on-line (platforma MS Teams).

Jeden den předem obdržíte informaci a odkaz pro spuštění webináře na email zadaný do přihlašovací aplikace.

 

Tato vzdělávací akce Vám bude započítána jako povinná – prioritní a obdržíte za ní 80 bodů.

Pozvánku s programem naleznete v příloze.

Registrace účastníků od 8:40. Webinář začíná v 9:00 hodin.

Pokud máte zájem se webináře zúčastnit, přihlašujte se prosím prostřednictvím webové aplikace na adrese agronavigátor (kalendář akcí)

Odkaz na přihlášení:

https://agronavigator.cz/akce/webinar-nitratova-smernice-2023-jaro-evidence-hnojeni-bilance-zivin-oh-ii-pilir-szp-4-4-2023

S pozdravem

Ing. Daniela Doudová

Koordinační, projektový a programový pracovník

Oddělení vzdělávání, propagace a služby

Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Mánesova 1453/75

120 00 Praha 2

Tel.: +420 222 000 336

Mob.: +420 731 119 154

doudova.daniela@uzei.cz

www.uzei.cz