KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Semináře a workshopy

Pozvánky

Témata

Pozvánky Semináře Workshopy

AKTUALITY

Využívání prostředků pro ochranu rostlin a Meziplodiny nejen na greening

27/01/20

Pozvánka na seminář, který se koná dne 24.2.2020 od 9,00 hod v sídle firmy AGRALL zemědělská technika a.s., Raná 145, 439 24 Raná u Loun

Včela – ohrožený druh

26/09/19

Pozvánka na seminář, který se koná dne 16.10.2019 (středa) od 9,00 hodin v salonku za jídelnou v SŠT Most – Velebudice, Dělnická 21

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice. Vybrané změny v přímých platbách od r. 2019

06/09/19

Pozvánka na seminář, který se koná dne 2. října 2019 od 12,30 hod. v zasedací místnosti firmy AGRALL, Raná 145, 439 24 Raná u Loun

ZAHRADA ČECH 2019

06/09/19

Pozvánka na 43. ročník podzimní veletrh, který se koná ve dnech od 13.9. do 21.9.2019

Zařazeno v Aktuality, Pozvánky

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice. Vybrané změny v přímých platbách od r. 2019

06/09/19

Pozvánka na seminář, který se koná dne 10. října 2019 od 9,30 hod. v zasedací místnosti firmy ZEPOS a.s., Radovesice čp. 5 u Libochovic

Workshop Portál farmáře

28/08/19

Pozvánka na workshop, který se koná dne 2.10.2019 od 9,00 hod. v sídle firmy AGRALL zemědělská technika a.s., Raná 145, 439 24 Raná u Loun

Pozemkové úpravy jako nástroj rozvoje krajiny, Problematika revitalizace krajiny

28/08/19

Pozvánka na seminář, který se koná dne 22.10.2019 od 9,00 hod. v sídle firmy AGRALL zemědělská technika a.s., Raná 145, 439 24 Raná u Loun

Voda v krajině – opatření ke zvýšení vododržnosti krajiny

28/08/19

Pozvánka na seminář, který se koná dne 19.9.2019 od 9,00 hod. v modrém salonku v pavilonu „A“ výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích

Slavnosti Cibule 2019

09/08/19

Pozvánka do Račetic na 9. ročník, který se uskuteční v sobotu 14.9.2019 od 10,00 hod.

Zařazeno v Aktuality, Pozvánky

DOŽÍNKY ÚSTECKÉHO KRAJE 2019

08/08/19

Pozvánka na XII. krajské dožínky 2019, které se konají dne 7. září na Peruci, okr. Louny

Zařazeno v Aktuality, Pozvánky